Kako registrirati obrt

Kako registrirati obrt?

Preporuka je da nakon donošenja odluke o pokretanju registracije obrta najprije proučite neke osnovne odrednice vezano uz predmetnu tematiku (općenito o obrtu, gdje registrirati, pravna regulativa,…).

Podnošenje prijave za osnivanje novog obrta možete napraviti na dva načina:

 • dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji/uredu Grada Zagreba ili
 • putem interneta, korištenjem usluge e-Obrt unutar sustava e-Građani. Usluzi e-Obrt pristupate putem adrese https://e-obrt.minpo.hr/

1. KORAK

 • Ured državne uprave u županiji i njegove ispostave/Ured Grada Zagreba nadležno registarsko tijeloprema sjedištu obrta. Ukoliko se prijava podnosi putem e-Obrta nije potrebno dolaziti u nadležni ured, već se sve odvija putem interneta
 • upitati za detaljnije informacije (u slučaju korištenja e-Obrta, pročitati upute)
 • prikupiti potrebnu dokumentaciju:
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako imaju trajno nastanjenje u RH
  • dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
  • dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
  • za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja položenog majstorskog ispita, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu, u punom radnom vremenu, koja udovoljava tom uvjetu)
 • ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta (na poveznici OBRASCI)
 • izvršiti uplate za registriranje obrta i troškove izdavanja obrtnice (broj računa i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave)

2. KORAK

 • preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave (ako se prijava podnosi putem e-Obrta, rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika)
 • izraditi pečat
 • otvoriti žiroračun u poslovnoj banci

3. KORAK – HZMO, HZZO

 • prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

4. KORAK – Porezna uprava

 • prijava u poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu obrta) radi upisa u registar poreznih obveznika