Otvoreni javni poziv za Program “Razvoj zadružnog produzetništva” za 2020. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu.

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 13. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2020. godine.

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo zadruge).

 

Namjena sredstava je za:

– ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,
– ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
– ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
– unapređenje i primjenu novih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,
– prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje,
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
– marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge te izlazak na nova tržišta.

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13.05.2020. godine na adresu:

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

 

Program RZP20

 

Javni poziv RZP20

 

Prijavni obrazac RZP20

 

Skupna izjava RZP20

 

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

 
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti RZP20

 

Izvještaj RZP20

 

Ugovor RZP20